Затверджена комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери на 2009-2013 роки., яка базується на окремих підпрограмах, забезпечених реальним - страница 29

^ Додаток № дпа-19
(денна форма навчання)
Додаток № дпа-20
(вечірня форма навчання)
Додаток № дпа-21
(екстернат)


ІНФОРМАЦІЯ

про результати державної підсумкової атестації учнів 11(12)-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів ______________ району (міста) у 200_/200_ навчальному році

(денна форма навчання)


КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ДОПУЩЕНІ ДО ДПА: _____________________________________________________________________________________________

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ СКЛАЛИ ДПА (ЗНО) : ______________________________________________________________________________________________

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ: ________________________________________________

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ З ВІДЗНАКОЮ:

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ: ________________________________

СРІБНА МЕДАЛЬ: ________________________________

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ ( АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ): _________________

^ Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів

11 (12)-х класів

^ Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які є учасниками ЗНО та зарахували результати як ДПА

^ Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів
початко-вий

середній

достатній

високий

1

українська мова

ЗНО

ДПА

2

математика

ЗНО

ДПА

3

Історія України

ЗНО

ДПА

4

російська мова, для учнів, які не вивчали українську мову
5

^ Предмет за вибором

_ ________


ЗНО

ДПА

6

^ Предмет за вибором

__________ПРИМІТКА: Інформації про результати ДПА учнів, які навчалися за денною, вечірньою (заочною) формами навчання та складали ДПА у формі екстернату надавати окремо (додаток № 19 – денна форма навчання, додаток № 20 – вечірня (заочна) форми навчання), додаток № 21 – екстернат).


7283184051604224.html
7283243621488927.html
7283318884968821.html
7283369448888752.html
7283497142751805.html