КВІТЕНЬ - Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського...^ КВІТЕНЬ


У квітні відзначається


– 205 років від виходу (1803) педагогічного журналу "Народное образование", до 1819 р. – "Периодическое сочинение об успехах народного просвещения", з 1834 р. – „Журнал Министерства Народного Просвещения”, з 1918 р. – "Народное просвещение", нинішню назву журнал одержав у 1946 р.


1.04

– ^ Міжнародний день птахів.
– 95 років тому (1913) у Санкт-Петербурзі вийшов перший номер збірника "Український студент".
– 180 років від дня народження Рудольфа Арендта (1828–1902), німецького педагога, професора хімії Лейпцизького політехнічного інституту, викладача реального училища, прихильника індуктивного методу викладання, автора методики вивчення хімії в середній школі, послідовника І. Канта, Й.Гербарта.
– 100 років від дня народження Абрахама Гарольда Маслоу (1908–1970), американського психолога, представника гуманістичної психології, президента Американської психологічної асоціації, фахівця з теорії особистості, дітоцентризму (однієї з виховних концепцій), автора книг "Мотивація і особистість", "До психологогії буття", "Далекі межі людської природи" та ін.
– 75 років від дня народження Олекси Васильовича Мишанича (1933–2004), українського літературознавця, фольклориста.

2.04

120 років від дня народження Марієти Сергіївни Шагінян (1888–1982), російської письменниці, перекладача, члена-кореспондента Академії наук Вірменської РСР, лауреата Державної премії СРСР (1951), Ленінської премії (1972), автора пригодницьких повістей, нарисів про Україну, біографічної книжки про Т. Г. Шевченка, перекладів тощо.

2.04

– 100 років від дня народження Олексія Івановича Маркушевича (1908–1979), російського педагога-математика, організатора народної освіти і педагогічної науки, дійсного члена АПН РСФСР та СРСР, доктора фізико-математичних наук, викладача вузів Москви, замісника міністра освіти РСФСР, одного з ініціаторів і редакторів "Энциклопедии элементарной математики", "Детской энциклопедии", автора праць з теорії функцій, методики та історії математики, підручників для університетів, педагогічних ВНЗ, автора нових шкільних підручників з математики, методичних посібників для вчителів, науково-популярних нарисів.

3.04

– 90 років від дня народження Олеся Гончара (Олександр Терентійович Гончар, 1918 – 1995), українського письменника, академіка НАН України, суспільно-політичного і громадського діяча, лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка (1962), Ленінської премії (1964), Державної премії СРСР (1948, 1949, 1982), автора славнозвісного роману "Прапороносці", романів "Тронка", "Собор", "Людина і зброя", повістей "Земля гуде", "Щоб світився вогник", творів філософсько-естетичного трактування "Циклон", "Берег любові", численних сценаріїв, літературознавчих статей тощо.
– 100 років від дня народження Степана Олексійовича Олійника (1908 – 1982), українського поета, гумориста і сатирика, автора книжок сатири й гумору про етику і мораль, збірок поезій, автобіографічних оповідань, лауреата Державної премії СРСР (1950).

4.04

– ^ День створення НАТО (1949).
– 190 років від дня народження Томаса Майн Ріда (1918–1883), англійського письменника, автора пригодницьких романів "Мисливці за скальпами", "Квартеронка", "Оцеола, ватажок семінолів", "Вершник без голови", в яких відображено життя і побут індіанців.

7.04

– Благовіщення Пресвятої Богородиці.

7.04

– Всесвітній день здоров'я.

8.04

– 225 років тому (1783) вийшов Царський маніфест про приєднання до Російської імперії Кримського ханства.
– 120 років від дня народження Єлизавети Миколаївни Зав'ялової (1888–1952), російського педагога-дефектолога, методиста, викладача, завідувача "допоміжної школи" для дітей з психічними вадами м. Москви, автора праць з методики навчання читання та письма дітей з вадами розвитку мови.

9.04

– 110 років від дня народження Давида Аркадійовича Епштейна (1898–1985), російського хіміка-методиста, педагога, доктора технічних наук, професора, автора наукових робіт з проблем політехнічної освіти, трудового навчання, диференціації навчання в середній школі, автора підручників з неорганічної хімії для 7–9 класів, загальної та спеціальної хімічної технології для ВНЗ, посібників для вчителів, навчальних наочних посібників, таблиць тощо.

10.04

– 70 років тому (1938), прийнята Постанова ЦК КП(б)У про реорганізацію національних шкіл в Україні на радянські школи звичайного типу.
– 75 років від дня народження Віктора Семеновича Близнеця (1933 – 1981), українського дитячого письменника, журналіста, автора романів, оповідань, збірки творів для дітей "Ойойкове гніздо".

11.04

– ^ Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів.

12.04

– Всесвітній день авіації і космонавтики.
– ^ День працівників ракетно-космічної галузі України.
– 185 років від дня народження Олександра Миколайовича Островського (1823 – 1886), російського драматурга, члена-кореспондента Петербурзької АН, автора патріотичних п'єс на історичні теми, сатиричних комедій, п'єс про трагічну долю жінок, потворність світу, де панують купівля і продаж людських почуттів, зокрема "Свої люди – поквитаємось!", "Бідна наречена", "Вовки та вівці", "Гроза", "Шалені гроші", "Безприданниця", "Без вини винуваті" тощо.

12.04

– 115 років від дня народження Василя Сидоровича Бойка (1893 – 1938), українського вченого, літературознавця, громадсько-політичного діяча, члена Української Центральної і Малої Рад, дійсного члена Комісії УАН, редактора "Книгоспілки", викладача харківських вузів, професора Уральського педагогічного інституту, автора наукових праць з історії й теорії літератури.

13.04

– 265 років від дня народження Томаса Джеферсона (1743 – 1826), видатного американського просвітителя і державного діяча, президента США (1801–1809), філософа, юриста, автора проекту Декларації незалежності (1776). Вирішальну роль відводив загальноосвітній школі, опрацював систему організації професійних шкіл, великого значення надавав позашкільній освіті.

14.04

– 120 років від дня народження Леоніда Арсенійовича Булаховського (1888 – 1961), українського вченого-мовознавця, педагога, громадського діяча, доктора лінгвістичних наук, професора, академіка, заслуженого діяча науки УРСР, дійсного члена АН УРСР, члена-кореспондента АН СРСР, директора Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР, викладача курсу загального та порівняльно-історичного мовознавства, російської та української мов Харківського університету, дослідника "Слова о полку Ігоревім", аналітика балто-слов'янських взаємин, рецензента посібників із болгарської мови, методиста з навчання української і російської мов у середній і вищій школах, автора наукових праць із загального мовознавства, славістики, методики викладання мови, зокрема "Граматики в школі для дорослих", "Граматики в новій школі", "Методичних уваг для вчителя трудшколи", "Підручника з української мови для середньої школи", в яких відстоював значення теорії мови та правил у засвоєнні правопису й розвитку мовлення учнів.

18.04

– ^ День пам’яток історії та культури України.
– Міжнародний день пам'яток і визначних історичних місць.
– 80 років від дня народження Федора Степановича Арвата (1928 – 1999), українського вченого, педагога, фахівця в галузі мовознавства та методики мови й літератури, кандидата педагогічних наук, професора, завідувача відділу методики мови й літератури Чернівецького інституту вдосконалення кваліфікації вчителів, викладача Чернівецького університету, ректора Ніжинського педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя, дійсного члена АПН України, автора підручників та навчальних посібників з російської мови, статей з проблем вищої та середньої школи.

19.04

– День довкілля.

20.04

– Вербна неділя.

21.04

– 170 років від дня народження Євгенії Іванівни Конраді (1838–1898), російської письменниці, педагога, викладача англійської мови, працівника журналу "Воспитание и обучение", автора праці "Исповедь матери".
– 160 років від дня народження Карла Штумпфа (1848 – 1936), німецького філософа, психолога, музикознавця, професора, директора Інституту психології Берлінського університету, президента 3-го Міжнародного психологічного конгресу в Мюнхені, одного з засновників Асоціації з вивчення психіки дитини, автора наукових праць з психології, філософії, музики тощо.

22.04

– ^ Всесвітній день Землі.
– 185 років від дня народження Василя Степановича Ільницького (1823–1895), українського історика, педагога, поета, прозаїка, редактора, видавця, греко-католицького священика, громадського діяча, театрального критика, викладача-методиста української мови й історії гімназій Львова, Тернополя, Станіслава, голови Руського педагогічного товариства, члена-засновника "Просвіти", голови фонду з будівництва українського театру, автора петиції про введення української мови викладання у вищих класах академічної гімназії, автора і видавця шкільних підручників і читанок, статей про історію козацтва, австро-угорських відносин, історичної повісті "Рогніда-Горислава", драми "Настася", збірки українських народних пісень.

23.04

– ^ Всесвітній день книги і авторського права.
– 130 років від дня народження Григорія Григоровича Ващенка (1878–1967), українського педагога, психолога, фахівця з дидактики і національного виховання, творця української виховно-освітньої системи, вчителя земської народної школи, жіночих гімназій, духовних шкіл, послідовника П. Лесгафта, одного із засновників учительських курсів у Прилуках, Ромнах, Хоролі, викладача педагогіки і психології Учительського інституту Полтави, доцента, професора педагогіки Українського вільного університету в Мюнхені, члена Спілки української молоді за кордоном (СУМ), ректора Богословської академії (Мюнхен), автора праць "Виховний ідеал", "Виховання любові до Батьківщини (націоналізм і інтернаціоналізм)", підручників, методичних посібників з педології, проблем соціального виховання і навчання, організації дитячих установ.
– 90 років від дня народження Моріса Дрюона (1918), французького письменника, члена Французької академії, учасника Руху Опору, автора трилогії "Сильні світу цього", серії гостросюжетних історичних романів "Прокляті королі", збірок новел тощо.
– 85 років від дня народження Василя Сидоровича Земляка (1923–1977), українського письменника, громадського діяча, кіносценариста, журналіста, головного редактора і керівника сценічної майстерні Київської кіностудії ім. О. П. Довженка, автора повістей, романів, сценаріїв кінофільмів "Кам'яний Брід", "Лебедина зграя", "Зелені млини" та ін., лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1978).

24.04

– 205 років від дня народження Олександра Васильовича Духновича (1803 – 1865), українського письменника, педагога, богослова, засновника у Пряшеві Товариства Іоанна Хрестителя та "Літературного закладу", учасника відкриття 70-ти сільських народних шкіл, автора посібника для вчителів сільських шкіл "Народна педагогія", перших на Закарпатті шкільних підручників "Книжица читальная для начинающих" (буквар), "Краткий землепис" (географія та історія), "Сокращенная грамматика письменного русского языка", "Истинная история карпато-россов" та ін.
– 170 років від дня народження Поліни Кергомар (1838 – 1925), французького педагога, теоретика і практика дошкільного виховання, головного інспектора материнських шкіл, редактора журналу "Друг дитинства".

25.04

– 190 років від дня народження Федора Івановича Буслаєва (1818 – 1897), російського філолога, історика мистецтв, засновника наукових методик викладання російської мови та словесності, академіка Петербурзької АН, доктора російської словесності, доктора теорії та історії мистецтв, викладача московських гімназій, професора кафедри словесності Московського університету, прихильника принципу єдності теорії і практики у викладанні, поєднання навчання і виховання, з урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей, автора рецензії на "Збірник українських пісень" М. Максимовича.
– 105 років від дня народження Андрія Миколайовича Колмогорова (1903 – 1987), російського вченого-математика, методиста, педагога, засновника фізико-математичної школи-інтернату при МДУ, журналу "Квант", автора програм, підручників з геометрії, алгебри і початків аналізу для середньої школи, праць з теорії функцій дійсної змінної, математичної логіки, топології, теорії ймовірностей, кібернетики.

26.04

– День Чорнобильської трагедії.

27.04

– Світле Христове Воскресіння. Великдень.

28.04

– 140 років від дня народження Георгія Феодосійовича Вороного (1868 – 1908), українського та російського вченого, математика, одного з творців геометричної теорії чисел, фахівця в галузі арифметики, члена Московського математичного товариства, члена-кореспондента Петербурзької АН, автора наукових праць з теорії чисел, що послужили поштовхом для виникнення нових напрямів у аналітичній, алгебраїчній та геометричній теорії чисел. "Діаграми Вороного" введено в теоретичну комп'ютерну науку для використання їх у комп'ютерній графіці, геометричному моделюванні, конструюванні роботів.

30.04

– 95 років тому (1913) затверджено Статут педагогічного товариства сприяння справі виховання, організації педагогічних і фребелівських курсів, шкіл нянь, дитячих садків, притулків і шкіл, проведення з'їздів, зборів тощо.
– 145 років від дня народження Миколи Миколайовича Іорданського (1863 – 1941), російського педагога, доктора педагогічних наук, професора, фахівця з питань школознавства, загальної освіти, організації початкової школи, засновника першої дитячої загальнодоступної бібліотеки.
– 130 років від дня народження Владислава Вітвицького (1878 – 1948), польського психолога, доцента, викладача Львівського університету, завідувача кафедри загальної психології Варшавського університету, автора понад 70 великих праць, зокрема двотомний підручник психології для вузів, "Психологічний аналіз амбіції", "Психологічний аналіз проявів волі", "Про типи характеру", "Бесіди про моральну поведінку", "Анатомія для художників" тощо.
– 125 років від дня народження Ярослава Гашека (1883 – 1923), чеського письменника, автора гуморесок, фейлетонів, нарисів, сатиричного антивоєнного роману "Пригоди бравого вояка Швейка".

30.04

– 120 років від дня народження Ольги Іванівни Дорошенко (1888–1964), українського педагога, професора, фахівця у галузі дошкільного виховання, теоретика вільного виховання, прихильника ідеї національного дитячого садка, декана і викладача Київського інституту народної освіти, автора методичних посібників з дошкільного виховання та методів роботи в дошкільних установах, підготовки дошкільних працівників, а саме: "Дитячий садок", "Організація дитячого колективу в ранньому дитинстві", "Вчитель та дошкільне виховання", "До організації літніх дитячих майданів" та ін.
ТРАВЕНЬ
У травні відзначається:

– 240 років від початку (1768) на Правобережній Україні народно-визвольного і антифеодального повстання проти польсько-шляхетського гніту, так званої Коліївщини. Очолив повстання М. Залізняк. Т. Г. Шевченко присвятив Коліївщині поему "Гайдамаки".

– 55 років від створення (1953) бібліотеки Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.


1–2.05

Дні міжнародної солідарності трудящих.

1.05

– 90 років тому (1918) вийшов перший номер українського журналу "Мистецтво".

3.05

^ Всесвітній день свободи преси.
– День Сонця.
– 150 років від дня народження Георгія Олексійовича Козаченка (1858–1939), українського і російського композитора, диригента, педагога, хормейстера Маріїнського театру, професора Ленінградської консерваторії, автора опер "Князь Серебряний", "Пан сотник" (за Т. Шевченком), симфоній, вокально-симфонічної музики, хорів, романсів.

5.05

– 190 років від дня народження Карла Маркса (1818–1883), німецького мислителя, революціонера, основоположника наукового комунізму.
– 180 років від дня народження Ганни Барвінок (Олександра Білозерська-Куліш, 1828–1911), української письменниці, представниці етнографічно-побутової школи в літературі, автора творів, присвячених темі селянського життя, родинно-побутовим стосункам, тяжкій долі жінки, зокрема "Не було зранку, не буде й до останку", "Перемогла", "Русалка"; "Лихо не без добра", "Вірна пара" та ін
– 120 років від дня народження Мирослава Дмитровича Капія (1888 – 1949), українського педагога, фольклориста, перекладача, поета, викладача французької та німецької мов у гімназіях, семінаріях, середніх школах. Залишив значний доробок, який майже невідомий культурній громадськості та широкому читацькому загалу.

6.05

– 220 років від дня народження Дмитра Максимовича Княжевича (1788–1844), українського і російського освітнього діяча, почесного члена Російської академії, засновника і президента Товариства історії та старожитностей півдня Росії, попечителя Одеського навчального округу, що сприяло розвиткові шкіл на півдні України, автора нових, більш досконалих, навчальних програм та проекту перетворення Рішельєвського ліцею в Одесі на університет.

7.05

– 15 років тому (1993) було створено на базі профспілкової педагогічної бібліотеки Будинку вчителя Центральну освітянську бібліотеку Міністерства освіти України як структурний підрозділ Інституту змісту і методів навчання (наказ Міністерства освіти України № 28), яка була ліквідована у 1999 і стала базою для заснування Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського АПН України (1999).

7.05

– 105 років від дня народження Миколи Олексійовича Заболоцького (1903–1958), російського поета і перекладача, автора віршів "Північ", "Ходаки", "Смерть лікаря", перекладів творів Лесі Українки, грузинських поетів.

8–9.05

– ^ Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни.

8.05

– 100 років від дня народження Ніни Василівни Самойлик (1908–1972), українського педагога, Героя Соціалістичної праці, заслуженого вчителя УРСР, директора середньої школи № 126 м. Харкова (28 років), автора праць із педагогіки та методики початкового навчання.

9.05

^ День Перемоги.

10.05

– 120 років від дня народження Євгенія Яковича Голанта (1888 – ?), російського педагога, професора, фахівця з проблем історії педагогіки, теорії навчання та школознавства, автора підручників, букварів для робітників та селян, методичні посібники з навчання дорослих.

11.05

– День Матері.

12.05

– 75 років від дня народження Андрія Андрійовича Вознесенського (1933), російського поета.

13.05

– 135 років від дня народження Олександра Сергійовича Баркова (1873 – 1953), російського географа, доктора географічних наук, професора, дійсного члена АПН РРФСР, заслуженого діяча науки, автора наукових праць з проблем загальної географії, підручників для середньої школи та вузів, науково-методичних статей з методики викладання географії, одного з авторів підручника та хрестоматії зі шкільного курсу географії.

15.05

– ^ Міжнародний день сім’ї (родини).
– 160 років тому (1848) у Львові вийшла перша газета – часопис "Зоря Галицька", редактор Антон Павенцький.
– 160 років від дня народження Віктора Михайловича Васнецова (1848–1926), російського живописця, дійсного члена Петербурзької АМ, члена Товариства передвижників, одного із учасників розпису Володимирського собору в Києві, автора творів "Альонушка", "Богатирі" та ін.

16.05

– 160 років від дня народження Генрі Едуарда Армстронга (1848 – 1937), англійського педагога, професора хімії Вищої технічної школи в Лондоні, послідовника Г. Спенсера в педагогіці, пропагандиста дослідного (евристичного, природничо-наукового) і демонстративно-лекційного методів у навчанні, секретаря та президента Королівського хімічного товариства, іноземного члена АН СРСР, автора-розробника програми шкільного курсу хімії, що ґрунтувалася на дослідній роботі учнів та на міжпредметних зв'язках.
– 135 років від дня народження Павла Петровича Скоропадського (1873–1945), українського державного і політичного діяча, воєначальника, гетьмана України (1918).

17.05

– ^ Всесвітній день інформаційного суспільства.
– День науки.
– ^ День Європи.
– 135 років від дня народження Анрі Барбюса (1873–1935), французького письменника і громадського діяча, одного із організаторів антифашистського руху, організатора міжнародного об'єднання прогресивних письменників "Кларте", автора романів "Вогонь", "Ясність", збірника публіцистичних статей "Слово бійця", біографічної повісті "Золя" тощо, учасника відкриття Дніпрогесу (кілька разів приїжджав до СРСР, був у Харкові).
– 100 років від дня народження Леоніда Соломоновича Первомайського (1908–1973), українського письменника, перекладача, лауреата Державної премії СРСР (1946), автора збірок поезій, повістей, роману "Дикий мед".

18.05

– ^ Міжнародний день музеїв.
– День пам'яті жертв депортації (1944) кримськотатарського народу.
– 160 років від дня народження Олександри Яківни Єфіменко (1848–1919), українського і російського історика, етнографа, педагога, літератора, громадського діяча, доктора історичних наук, професора, члена історико-філологічного товариства Харківського університету, учасника всіх археологічних з'їздів (з 1884 р.), викладача Вищих Бестужевських курсів у Петербурзі, автора праць "История украинского народа", "Учебник русской истории", "Начальное руководство по украинско-великорусской истории (для народных школ)" тощо.

19.05

– 120 років від дня народження Миколи Федоровича Познанського (1888 – 1952), російського педагога, професора, члена-кореспондента АПН РРФСР, викладача історії, російської мови та літератури в навчальних закладах Петербурга, одного із засновників Тамбовського університету, завідувача кафедри педагогіки, фахівця з питань фольклору, етнографії, педагогічної спадщини російських революціонерів-демократів.

22.05

– ^ Міжнародний день біологічного розмаїття.
– День перепоховання (1861) Т. Г. Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева.

24.05

– ^ День слов'янської писемності і культури.
– День рівноапостольних Кирила і Мефодія. Цього року виповнюється 1145 років від створення (863) Кирилом і Мефодієм слов'янської азбуки.

25.05

– ^ День хіміка.

26.05

– 360 років тому (1648) відбулася Корсунська битва, в якій була розбита польсько-шляхетська армія (20 тис.) М. Потоцького селянсько-козацьким військом Б. Хмельницького.
– 100 років від дня народження Олексія Миколайовича Арбузова (1908–1986), російського драматурга, лауреата Державної премії СРСР, автора п'єс "Далека дорога", "Таня", "Місто на світанку", "Іркутська історія", "Старомодна комедія" та ін.

28.05

– ^ День прикордонника.
– 245 років тому (1763) у Києві відкрилася перша школа навчання живопису.

29.05

– ^ Міжнародний день миротворців ООН.
– 130 років від дня народження Петра Сильвестровича Карманського (літ.псевд. – Петро Гіркий, Лесь Могильницький, 1878–1956), українського поета, перекладача, освітнього діяча, вчителя гімназій Галичини, автора збірок віршів "З теки самовбивці", "Ой люлі, смутку", "Блудні огні".

30.05

– 85 років тому (1923) було засновано Українське історично-філологічне товариство у Празі. Очолив товариство Дмитро Антонович (1877–1945).

31.05

– ^ День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження.
– 115 років від дня народження Михайла Миколайовича Тихомирова (1893–1965), російського історика, фахівця в галузі джерелознавства та історіографії, вченого-просвітителя, педагога, бібліотекаря, академіка АН СРСР, першовідкривача і публікатора пам'яток історії і культури, класика вітчизняної історичної науки, завідувача біблаотеки в Богородську, співробітника відділу рукописів Державного Історичного музею в Москві, упорядника Зведеного каталогу "Полное собрание русских летописей" та опису рукописного Каргопольського архіву.

7274129663913524.html
7274220659060342.html
7274371381407364.html
7274449278684228.html
7274597053434888.html