Тренувальні контрольні завдання для слухачів всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України


Тренувальні контрольні завдання для слухачів всеукраїнського конкурсу захисту

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України

2010 р.

9 КЛАС

І рівень. ( 16 балів)

Завдання 1 (4 балів). Кожна правильна відповідь – 1 бал (всього – 4 бали).

Вкажіть явища, притаманні розвиткові української культури другої половини ХVI – першої половини ХVІІ ст.:

А) Поява та розквіт козацького літописання, історичної прози.

Б) Поширення книгодрукування.

В) Розквіт козацького барокко в архітектурі.

Г) Поява та розвиток полемічної літератури.

Д) Поява та поширення в літературі «курйозних віршів».

Е) Поява монументальної скульптури та портретного живопису.

Є) Поширення шкільної драми, інтермедії та вертепу.


Завдання 2 (4 балів). Кожна правильна відповідь – 1 бал (всього – 4 бали).

 1. Вкажіть, яка з подій спричинила боротьбу литовської знаті на чолі з князем Вітовтом за збереження Великого князівства Литовського як окремої незалежної держави.

1) Грюнвальдська битва 1410 р.

2) Кревська унія 1385 р.

3) Городельська унія 1413 р.

4) Вількомирська битва 1435 р.

^ 2. Вкажіть правильне твердження.

1) Перший похід князя Олега проти Візантії в 907 р. закінчився повною невдачею.

2) Головним і найвеличнішим храмом Києва за Ярослава Мудрого була церква Богородиці – Десятинна, збудована в 980–1015 р.

3) «Слово о полку Ігоревім» написане на основі конкретного історичного факту – походу князя Ігоря 945 р. за даниною до древлян.

4) Першим надбанням Литви на українських землях стала Волинь, яка після смерті Юрія ІІ Болеслава перейшла під владу Любарта гедеміновича.

^ 3. Вкажіть правильне судження.

Причинами роздробленості Київської Русі є: 1) Розвиток землеволодіння, зміцнення його вотчинної форми. 2) Великі території Київської Русі та слабкі зв’язки між ними.

1) Обидва варіанти правильні.

2) Тільки 1-ий варіант правильний.

3) Тільки 2-ий варіант правильний.

4) Обидва варіанти неправильні.

^ 4. Вкажіть дати битв козацького війська проти польського під час національно-визвольної війни Б. Хмельницького.

1) 1569 р., 1596 р., 1632 р.

2) 1630 р., 1635 р., 1638 р.

3) 1648 р., 1649 р., 1652 р.

4) 1654 р., 1658 р., 1660 р.


Завдання 3 (4 балів). Кожна правильна відповідь – 1 бал (всього – 4 бали).

Встановіть відповідність між діячами та сферами їх діяльності.

1. Михайло Старицький

А. Література

2. І. Котляревський

Б. Матиматика

3. М. Костомаров

В. Театральне мистецтво

4. А. Павловський

Г. Історія
1.

2.

3.

4.Завдання 4 (4 балів). Кожна правильна відповідь – 1 бал (всього – 4 бали).

Встановіть відповідність між датами та подіями.

1. 1019 р.

А. Князювання Ярослава Мудрого в Києві.

2. 1019–1054 рр.

Б. Спорудження Софійського собору, будівництво Золотих воріт у Києві

3. 1017–1037 рр.

В. Призначення київським митрополитом Іларіона

4. 1051 р.

Г. Битва Ярослава Володимировича зі Святополком на р. Альті
1–

2–

3–

4–ІІ рівень (30 балів)


Завдання 5 (10 балів). Кожна правильна відповідь – 2 бали. Всього – 10 балів.


Встановіть відповідність між роками, битвами та їхніми стислими характеристиками.

1.1652 р.

А. Битва під Берестечком

а. Оточивши польський табір, українська армія атакувала одночасно з усіх боків. Б. Хмельницький скористався прорахунками поляків, які, очікуючи на дпомогу, побудували надто великий табір. До вечора польське військо було розгромлене, загинув і його головнокомандувач.

2. 1709 р.

Б. Кримський похід

б. Хмельницький міг остаточно знищити польську армію, але кримський хан Іслам-Гірей перейшов на бік короля Речі Посполитої. Це спонукало Б. Хмельницького укласти мир з Польщею.

3. 1649 р.

В. Полтавська битва

в. Навесні московська армія під командуванням Голіцина та українські козаки на чолі з Мазепою знову вирушили в похід. Здобувши кілька перемог, російсько-українські війська підійшли до Перекопу, простояли добу під його мурами й повернули назад.

4. 1689 р.

Г. Битва під Батогом

г. У ході битви кримський хан Іслам-Гірей віддав наказ своїм військам залишити поле бою. Б. Хмельницький, намагаючись переконати хана повернутися на поле бою був захоплений в полон. Новим гетьманом було обрано І. Богуна, який зумів вивести з облоги значну частину козацької армії.

5. 1651 р.

Д. Зборівська битва

д. 27 червня стався вирішальний бій, який став переломним моментом у Північній війні. Він розпочався о 5-тій годині ранку атакою шведської піхоти на російські земляні укріплення. Близько 11 години битва закінчилася цілковитою поразкою шведів.Завдання 6 (10 балів). Кожна правильна відповідь – 2 бали. Всього – 10 балів.

Дайте визначення термнам та поняттям.


Національно-визвольна війна –

Нація –

Народ (етнос) –

Полемічна література –

Реєстрове козацтво –


Завдання 7 (10 балів). Кожна правильна відповідь – 2 бали. Всього – 10 балів.

Встановіть послідовність подій.


 1. А) Зруйнування фортеці Кодак запорожцями на чолі з Іваном Сулимою.

Б) Обрання лівобережним гетьманом Дем’яна Многогрішного.

В) Чорна рада в Ніжині. Проголошення гетьманом Івана Брюховецького.

Г) Створення «Слова о полку Ігоревім».


1

2

3

4
 1. А) Валуєвський циркуляр.

Б) Скасування австрійським імператором кріпосної залежності селян Галичини.

В) Скасування російським імператором кріпосної залежності селян Наддніпрянщини.

Г) Ліквідація Крило-Мефодіївського братства.


1

2

3

4
 1. А) Обрання гетьманом лівобережної України І. Самойловича.

Б) Вихід другом у Львові «Апостола» І. Федорова.

В) Створення літопису С. Величком.

Г) Утворення Києво-Могилянської академії.


1

2

3

4
 1. А) Заснування «Руської трійці».

Б) Повстання Чернігівського полку.

В) Утворення Головної руської ради.

Д) «Київська козаччина».


1

2

3

4
 1. А) Остаточна ліквідація гетьманства.

Б) Чигиринські походи турецько-татарського війська.

В) Гетьманування Данила Апостола.

Г) Конотопська битва.


1

2

3

4ІІІ рівень (54 бали)

Завдання 8 (18 балів)

Дайте порівняльну характеристику умовам національного розвитку українців у складі Австрійської та Російської імперій у першій половині ХІХ століття.


Завдання 9 (18 балів)

Складіть розгорнутий план виступу на тему: «Розвиток Галицько-Волинської держави за наступників Данила Галицького».


Завдання 10 (18 балів)

Висвітліть основні риси, які відрізняли українців від польського та російського етносів у ХІХ ст.


^ 10 КЛАС

І рівень. ( 16 балів)

Завдання 1 (4 балів). Кожна правильна відповідь – 1 бал. Всього – 4 бали.

Вкажіть риси, властиві розвиткові Київської Русі кінця Х – середини ХІ століття:

А) Завершення формування території держави.

Б) Вихід держави на міжнародну арену та початок її дипломатичної діяльності.

В) Перенесення уваги влади з проблеми завоювання земель на їх освоєння та утримання.

Г) Неконсолідованість держави, постійний місцевий племінний сепаратизм.

Д) Запровадження та поширення державної консолідуючої релігії.

Е) Поява писаного кодифікованого права.

Є) Зосередження уваги та сил держави переважно на зовнішній політиці.


Завдання 2 (4 балів). Кожна правильна відповідь – 1 бал. Всього – 4 бали.

 1. Позначте назву найвідомішого літопису часів Київської Русі.

1) «Слово про закон і благодать».

2) «Моління Даниїла Заточника».

3) «Повість минулих літ».

4) «Лаврентіївський літопис».

^ 2. Позначте місце, де в 1659 р. війська гетьмана Виговського розбили російські війська.

1) На Дрожиполі.

2) Під Конотопом.

3) Під Чудновим.

4) Під Чигирином.

3. Позначте рік підписання Емського указу.

1) 1864.

2) 1872.

3) 1876.

4) 1868.

4. Позначте один із наслідків аграрної реформи П. Столипіна.

1) Ліквідація сільської общини.

2) Збереження поміщицького землеволодіння.

3) Перетворення України на сировинний придаток Росії.

4) Посилення національно-визвольного руху українців.


Завдання 3 (4 балів). Кожна правильна відповідь – 1 бал. Всього – 4 бали.

Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та стислими характеристиками.

1. С. Наливайко

А. Український князь, один із найбільших землевласників Речі Посполитої, претендент на польсько-литовський престол і «некоронований король Руси-України», як його неофіційно називали.

2. К. Косинський

Б. Український гетьман, який перетворив козацьке військо на регулярну, добре навчену та озброєну силу. Завдяки його керівництву здобуто перемогу над турецько-татарським військом під Хотином.

3. К. Острозький

В. Провідник козацького повстання, у ході якого об’єднав своє повстанське військо із загонами гетьмана Г. Лободи. В урочищі Солониця потрапив у полон та був страчений у Варшаві.

4. П. Конашевич-Сагайдачний

Г. Провідник першого козацького повстання, під час якого впродовж осені 1591–1592 рр. козаки зайняли всю Київщину та частину Поділля. У січні 1593 р. очолюване ним військо зазнало поразки під м. П’яткою і відступило на Запорожжя.
1. –

2. –

3. –

4. –


Завдання 4 (4 балів). Кожна правильна відповідь – 1 бал. Всього – 4 бали.

Встановіть відповідність між поняттями та їх характеристиками.

1. Хлопомани

А. Діячі культурницького, а згодом і політичного руху, що діяв на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. Мета руху – приєднання західноукраїнських земель до Росії.

2. Москвофіли

Б. Учасники народницько-культурної течії серед інтелігенції Правобережної України 1850-х рр., яка прагнула зближення з народом. Їх лідером був В. Антонович.

3. Народники

В. Діячі культурницького, а згодом і політичного руху, що виник на початку 1860-х рр. серед української інтелігенції Галичини.

4. Народовці

Г. Діячі революційно-визвольного руху Російської імперії, які прагнули соціального визволення і виступали проти самодержавства.
1–

2–

3–

4–ІІ рівень (30 балів)

Завдання 5 (10 балів). Кожна правильна відповідь – 2 бали. Всього – 10 балів.

Поясніть терміни та поняття.


Асиміляція –

Картель –

«Київська козаччина» -

Універсал –

Гайдамаччина -


Завдання 6 (10 балів). Кожна правильна відповідь – 2 бали. Всього – 10 балів.

Встановіть відповідність між документом, датою його підписання та основними положеннями.

1. Царські залоги розміщувалися в Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові, Брацлаві, Умані

А. «Переяславські статті» Ю. Хмельницького

а) 1665 р.

2. Гетьманщина зберігала свої збойні сили – 60 тисяч війська. Обумовлювалося невтручання царських воєвод у внутрішні справи України.

Б. «Конотопські статті» І. Самойловича

б) 1669 р.

3. 10 пунктів угоди. Ліквідовувалася особиста охорона гетьмана (1 тисяча компанійців). Представники Гетьманщини не мали права бути присутніми на переговорах щодо долі держави.

В. «Березневі статті» Б. Хмельницького

в) 1672 р.

4. 27 пунктів угоди. Гетьману дозволялося мати особисту охорону – 1 тисяча компанійців. Право збирати податки надавалося козацькій старшині.

Г. «Московські статті» І. Брюховецького

г) 1659 р.

5. Збирання податків покладалося на московських воєвод. Вибори гетьмана відбувалися з дозволу царя та за присутності царського представника.

Д. «Глухівські статті» Д. Многогрішного.

д) 1654 р.
1.

2.

3.

4.

5.Завдання 7 (10 балів). Кожна правильна відповідь – 2 бали. Всього – 10 балів.


Встановіть послідовність подій.

 1. А) Заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця Запорізької Січі.

Б) Князювання Володимира Ольгердовича в Києві.

В) Обрання київським митрополитом П. Могили.

Г) Андрусівське перемир’я.

1.

2.

3.

4.

 1. А) Заснування Української Центральної Ради.

Б) Початок Лютневої революції в Росії.

В) Утворення Генерального Секретаріату.

Г) Перший Універсал Центральної Ради.

1.

2.

3.

4.
 1. А) Виникнення перших українських політичних партій у Східній Галичині

Б) Початок видання «Русалки Дністрової».

В) Утворення «Руської Трійці».

Г) Скасування кріпосного права у Східній Галичині.

1

2

3

4
 1. А) Перша літописна згадка про заснування Києво-Печерського монастиря.

Б) Перемога Ярослава Мудрого над печенігами.

В) Ярослав Мудрий посадив 5 своїх синів у містах Київської Русі.

Г) Ярослав Мудрий став єдиновласним володарем Русі після смерті Мстислава.

1

2

3

4
 1. А) Прийняття «Акту Злуки».

Б) Утворення української партії соціалістів-федералістів.

В) Утворення Легіону українських січових стрільців.

Г) Проголошення ЗУНР.


1

2

3

4ІІІ рівень (54 бали)

Завдання 8 (18 балів)

Заповніть таблицю: Утворення перших українських політичних партій у Галичині.


Назва політичної партії

Рік утворення

Лідери

Основні програмні засадиЗавдання 9 (18 балів)

Складіть розширений план виступу на тему: «Українська держава часів П. Скоропадського».


Завдання 10 (18 балів)

Висвітліть суть та наслідки для України мирного договору Української Центральної Ради і країн Троїстого союзу у Брест-Литовську.


^ 11 КЛАС

І рівень. (16 балів)

Завдання 1 (4 балів). Кожна правильна відповідь – 1 бал. Всього – 4 бали.

 1. На які зони окупації було поділено Україну в роки радянсько-німецької війни?

1) Трансністрія, Полісся, рейхкомісаріат «Україна».

2) Трансністрія, Польське генерал-губернаторство, Поділля.

3) Польське генерал-губернаторство, рейхскомісаріат «Україна», Трансністрія.

4) Польське генерал-губернаторство, рейхскомісаріат «Україна», Трансністрія, військова східна адміністрація.


^ 2. Доповніть твердження правильним варіантом:

Створення Другої Малоросійської колегії на чолі з графом П. Рум’янцевим:

1) Свідчило про остаточну ліквідацію гетьманства в Україні.

2) Завершило складний процес ліквідації Гетьманщини.

3) Призвело до поширення на територію Гетьманщини загальноросійського законодавства.

4) Суттєво обмежило повноваження гетьмана.


 1. ^ Вкажіть подію, сучасником якої був Тарас Шевченко:

1) Запровадження кріпосного права в Україні.

2) Кримська війна.

3) Друге польське повстання (січневе).

4) Валуєвський циркуляр.


 1. ^ У якому році відбувся другий похід Олега на Константинополь?

1) 907 р.

2) 910 р.

3) 911 р.

4) 988 р.


Завдання 2 (4 балів). Кожна правильна відповідь – 1 бал. Всього – 4 бали.

Вкажіть характерні особливості, притаманні дисидентському руху України другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр.:

1) Поширення лише на територіях Західної України.

2) Мирний, ненасильницький характер боротьби.

3) Застосування силових методів боротьби проти влади.

4) Національно-демократичне забарвлення.

5) Співпраця з московськими дисидентськими групами в антиурядових акціях.

6) Загальноукраїнський характер руху.

7) Наявність правозахисної течії.


Завдання 3 (4 балів). Кожна правильна відповідь – 1 бал. Всього – 4 бали.

Встановіть відповідність між діячами та подіями, до яких вони були причетні.

1. Костянтин Острозький

А. Відновлення вищої православної ієрархії

2. Северин Наливайко

Б. Затвердження та видання нового православного «Требника»

3. Петро Могила

В. Козацько-селянське повстання проти польської шляхти.

4. Петро Конашевич Сагайдачний

Г. Польсько-литовський сейм у Любліні.
1

2

3

4


Завдання 4 (4 балів). Кожна правильна відповідь – 1 бал. Всього – 4 бали.


Встановіть відповідність між поняттями та їхнім основним змістом.

1. Шістдесятники

А. Морально-політична опозиція до існуючого державного ладу та панівної ідеології.

2. Дисидентство

Б. Теорія і практика, що орієнтується на збереження та підтримання традиційних суспільних цінностей і морально-правових норм.

3. Консерватизм

В. Представники інтелігенції, що розпочали свою творчу та громадську діяльність за часів «відлиги».

4. Космополітизм

Г. Теорія і практика, в основі якої лежить теза про пріоритет загальнолюдських цінностей над національними.
1

2

3

4ІІ рівень (30 балів)

Завдання 5 (10 балів). Кожна правильна відповідь – 2 бали. Всього – 10 балів.

Дайте визначення термнам.


Колабораціонізм –

Протекторат –

Інтегральний націоналізм –

Модернізація –

Синдикат –


Завдання 6 (10 балів). Кожна правильна відповідь – 2 бали. Всього – 10 балів.


Встановіть відповідність між племінними об’єднаннями слов’ян, їхніми політичними центрами та ареалом проживання.

1.Іскоростень.

А) Поляни.

а) Правобережне Полісся між Тетеревом і Прип’яттю.

2. Волинь (містечко на Бузі).

Б) Сіверяни.

б) Басейни Десни та Сулли.

3. Чернігів.

В) Древляни.

в) Середнє Подніпров’я.

4. Смоленськ.

Г) Дуліби.

г) Території верхньої течії Західного Бугу та правих приток верхньої течії Прип’яті.

5. Київ.

Д) Кривичі.

д) Верхів’я Дніпра, Західної Двіни та Волги.
1

2

3

4

5Завдання 6 (10 балів). Кожна правильна відповідь – 2 бали. Всього – 10 балів.


Встановіть послідовність подій


1.. А) Козацькі повстання під проводом К. Косинського й С. Наливайка.

Б) Князювання Ярослава Мудрого в Києві.

В) Діяльність Першої Малоросійської Колегії.

Г) Люблінська Унія.

1.

2.

3.

4.
 1. А) Діяльність у І та ІІ Державній думі Росії української парламентської громади.

Б) Остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі.

В) Відкриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства.

Г) Таємна місія В. Капніста до Берліна.

1.

2.

3.

4.
 1. А) Входження УСРР до складу СРСР.

Б) Створення УАПЦ.

В) Мирний договір УСРР з Литвою.

Г) Перехід до НЕПу.

1.

2.

3.

4.
 1. А) Чехословацько-радянський договір щодо кордонів України.

Б) Румунсько-радянський договір щодо кордонів України.

В) Польсько-радянський договір щодо кордонів України.

Г) Грошова реформа.

1.

2.

3.

4.
 1. А) Морські походи козацтва на чолі з гетьманом П. Конашевичем-Сагайдачним.

Б) Церковний собор в Бресті.

В) Облога і розорення Києва ордами монгольського хана Батия.

Г) Переяславська рада.

1.

2.

3.

4.


ІІІ рівень (54 бали)

Завдання 8 (18 балів)

Ви є учасником конференції на тему: «Діяльність ОУН-УПА в роки Другої світової війни: колабораціонізм чи боротьба за незалежність?». Складіть тези свого виступу. Висловіть та аргументуйте власну позицію.


Завдання 9 (18 балів)

Складіть розгорнутий план виступу на тему: «Особливості політики Другої Речі Посполитої на західноукраїнських землях у міжвоєнний період».


Завдання 10 (18 балів)

Чому М. Грушевський назвав Східну Галичину «П’ємонтом» українського національного відродження? Відповідь аргументуйте.
7264679084211736.html
7264770915728162.html
7264893449520680.html
7265000484273632.html
7265089939724395.html